Puurkaev
Kui kohaliku veevärgiga ühinemine on keeruline ja salvkaevust ei piisa, siis on lahenduseks puurkaevu rajamine. 

Puurkaevu vesi on kvaliteetne
Kuna puurkaev rajatakse sügavale, on sinna kogunenud vee kvaliteet ja kogus stabiilsem kui tavalisel salvekaevul. Vesi on pinnases sügavamal ja ei puutu puurkaevus kergesti võimalike reostusallikatega kokku, samuti ei sõltu veetase ilmastikust ega kastmishooajast. Puurkaeve on rajatud rohkem Põhja-­, Kesk- ja Lääne-­Eestisse ning saartele, kus aluspõhja lubja­ või liivakivi kattev pinnakate on suhteliselt õhuke. Võimalik on rajada puurkaevu ka mujale piirkondadesse.


Puurkaevu hind
Puurkaevu hinna määravad suuremas osas kaevu sügavus, manteltoru materjal, selle pikkus ja läbimõõt. Puurkaevu hind sõltub veel  lisakomponentidest, töömahust, asukohast ja geoloogia spetsiifikast. 

Kuni 20 meetri sügavuse puurkaevu rajamise hind ei kujune oluliselt kallimaks 5­-10 meetri sügavuse salvkaevu rajamisest.
Hinna määramisel arvestatakse peamiselt 3 põhipunkti:

1. Oluline on asukoht, sest selle põhjal saab määrata geoloogiliste tingimuste keerukuse ehk kui raskeks puuraugu rajamine kujuneb;

2. Geoloogilistest tingimustest sõltuvalt saab prognoosida puurkaevu manteltoru pikkuse puuraugu kindlustamiseks;

3. Erimaterjalide, sealhulgas täitematerjalide vajadus. Täitematerjali kogus sõltub puuraugu ja manteltoru diameetrist ning setete struktuurist ja kivimite eripärast.


Lisaks tuleb puurkaevu rajamise kuludes arvestada ka vajaminevate uuringute teostamisega (nt dendroloogiline uuring, geodeetilise alusplaani koostamine).

Puurkaevu rajamine ja seadusandlus
Puurkaevude rajamise käigus tuleb suhelda kohaliku omavalitsusega vajalike taotluste kooskõlastamiseks ja lubade saamiseks. 

Esmalt on vaja kooskõlastada kohaliku omavalitsusega puurkaevu asukoht. Seaduse järgi peab iga kaevu puurimisele eelnema ka ehitusprojekt, milles on kirjeldatud muu hulgas kaevu konstruktsioon, puurimise meetodid jms. Enamasti on vaja ka geoloogilise alusplaani koostamine. Kohaliku omavalitsuse nõudel on teatud piirkondades vaja puurkaevu ehitusloa saamisele eelnevalt teostada ka dendroloogiline uuring.


Kui teil on vaja puurkaevu või on tekkinud lisaküsimusi, võtke meiega ühendust! Puurkaevu rajamisel aitame me teid algusest lõpuni.