Millest alustada puurkaevu või puuraugu tegemisel?

Kui olete otsustanud vee saamiseks kasutada puurkaevu või soovite soojuspuurauku, siis aitame teil taotleda kõik vajalikud load ja koostada projektid.

Kogu protsess võtab aega umbes 3 kuud, kuid oleneb mõneti ka kohalikust omavalitsusest, seega on mõistlik alustada planeerimisega varakult.

1. Alusta meile päringu saatmisest. Lisa võimalikult palju infot, nii saame asjaga kiirelt edasi liikuda. Täitke lehel vorm.

2. Esimese asjana on vaja määrata kaevule või puuraugule asukoht ja sellele võtta linna- või vallavalitsusest kooskõlastus. 

3. Kohalikul omavalitsusel kulub asukoha kooskõlastamiseks umbes 10 tööpäeva. Pärast seda tehakse puurkaevule või soojuspuuraugule projekt,  et saada selle rajamiseks ehitusluba. Mõnikord nõuavad kohalikud omavalitsused ka geodeetilise alusplaani või dendroloogilise uuringu läbiviimist, mis omakorda pikendab kogu kooskõlastamise protsessi.

4. Ehitusloa väljastamise võimalikkust hindab ka Keskkonnaamet.

5. Kui ehitusluba on väljastatud, saame leppida kokku aja, millal puurimise teostame.

6. Võtame teie kaevust ka veeproovid, et oleks võimalik teostada vee kvaliteedi analüüs.

7. Registreerime rajatud puurkaevu Keskkonnaregistris.

Meie juures asjaajamine on teie jaoks mugav, kuna tegeleme kõigega algusest lõpuni ise.